Watersportvereniging Onder aan de Sluis is opgericht in het jaar 2015. Het doel van de vereniging, is het beoefenen en bevorderen van de watersport voor liefhebbers van deze sport. Binnen de vereniging zijn ruim dertig leden actief. Dit betreffen gewone leden, gezinsleden, jeugdleden en kandidaat-leden, maar ook buitengewone leden en ereleden. Verder kent de vereniging ook diverse donateurs, die niet onder de leden van de watersportvereniging worden gerekend.

De jachthaven van WSV Onder aan de Sluis

Watersportvereniging Onder aan de Sluis is op dit moment bezig met het realiseren van een eigen jachthaven. Deze jachthaven komt aan de industrierondweg op Urk te liggen. De jachthaven moet plaats bieden aan in totaal 7 ligboxen van 15×5 meter, 30 ligboxen van 12,5×4 meter en 23 ligboxen van 8×3,5 meter.

Voor passanten zal het in de toekomst mogelijk zijn om een plaats in te nemen op de nieuwe jachthaven. De vakken waarin het bord op de kleur groen komt te staan, kunnen voor één nacht gebruikt worden door passanten. Wilt u een passantenplaats laten verleggen, dan is dit mogelijk in overleg met de havenmeester. Komt een vaste ligplaatshouder terug, dan moet de plaats van deze ligplaatshouder altijd vrij zijn.

Het tarief dat passanten moeten betalen, wordt jaarlijks aanpasbaar naar gelang de onkosten van de vereniging. Het tarief is altijd inclusief water en stroom, maar exclusief de kosten van het gebruiken van de douche.

De donateurs van WSV Onder aan de Sluis

Watersportvereniging Onder aan de Sluis draait voornamelijk op de inzet van haar leden en donateurs. De donateurs die financiële steun bieden aan de vereniging, worden niet onder de leden van de vereniging gerekend en hebben een speciale status.

Heeft u vragen over Watersportvereniging Onder aan de Sluis, de nieuwe jachthaven van de vereniging of de donateurs van de vereniging? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wilt u zelf donateur worden van de vereniging, dan kunt u tevens contact met ons opnemen.