Naast een bestuur, kent Watersportvereniging Onder aan de Sluis ook enkele commissies. Eén van de commissies van de watersportvereniging, is de kantinecommissie. De kantinecommissie heeft als taak de kantine goed te laten functioneren.

Het takenpakket van de kantinecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de kantine van WSV Onder aan de Sluis. Om ervoor te zorgen dat de kantine inderdaad goed functioneert, voert de commissie de volgende taken uit:

– Het inroosteren van kantinemedewerkers, zodat er altijd voldoende bezetting is in de kantine.
– Het bevoorraden van de kantine.
– Het maken van afspraken met leveranciers van de kantine.
– Het beheren van de diverse apparaten die in de kantine te vinden zijn.

Omdat de kantine het hart van Watersportvereniging Onder aan de Sluis is, zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kantinecommissie erg belangrijk.

Contact met de kantinecommissie van WSV Onder aan de Sluis

Heeft u een vraag over de kantine van Watersportvereniging Onder aan de Sluis? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de kantinecommissie. Ook als u leverancier bent en een vraag of opmerking heeft, wordt aangeraden contact op te nemen met één van de leden van de commissie.

Wilt u graag deel uitmaken van de kantinecommissie van Watersportvereniging aan de Sluis, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de commissie of het bestuur van de vereniging.