Het bestuur van Watersportvereniging Onder aan de Sluis is verantwoordelijk voor het maken van belangrijke bestuurlijke beslissingen met betrekking tot de vereniging. Veel van deze beslissingen gaan over de nieuwe jachthaven, maar er worden ook andere beslissingen gemaakt door het bestuur van de vereniging.

Het huidige bestuur van WSV Onder aan de Sluis

Het bestuur van Watersportvereniging Onder aan de Sluis bestaat op dit moment uit vier leden. Er wordt nog gezocht naar een voorzitter en twee bestuursleden die het bestuur van de watersportvereniging willen ondersteunen in het maken van belangrijke bestuurlijke beslissingen.

De huidige verdeling van het bestuur van Watersportvereniging Onder aan de Sluis is de volgende:

Voorzitter Vacant
Vice Voorzitter J. Brands vicevoorzitter@wsvonderaandesluis.nl
Secretaris E. Post secretaris@wsvonderaandesluis.nl
Penningmeester T. de Boer penningmeester@wsvonderaandesluis.nl
Notulist K. Kapitein notulist@wsvonderaandesluis.nl
Bestuurslid Vacant
Bestuurslid Vacant

Heeft u interesse in het invullen van een van de openstaande functies in het bestuur? Neem dan contact met ons op.