Dockmate is vernieuwd

Dockmate introduceert de vernieuwde versie van de bekende afstandsbediening voor onder meer motor, boeg- en hekschroef. Ontvanger De belangrijkste vernieuwing zit in de ontvanger, die geheel opnieuw is ontwikkeld. Hierdoor kan de Dockmate nu op drie verschillende manieren worden gekoppeld

Wat is een goed taxatierapport?

Een taxatierapport is een belangrijk document. Financieringen en verzekeringen zijn mede gebaseerd op de taxatiewaarden. Ook bij andere aangelegenheden zijn taxatiewaarden belangrijk, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, afwikkeling van nalatenschappen en bedrijfsmatige kwesties. Een goed taxatierapport voldoet daarom aan vooraf bekende standaarden